Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken (verhoudingen en patronen) in het team of netwerk waar je in werkt. Of in je relatie met omgeving, klanten, collega’s of opdrachtgevers. Een opstelling laat zien wat in de “onderstroom”  speelt, dus dat wat meestal niet boven tafel komt maar wel een belangrijke rol speelt in de interactie tussen mensen. Intenties, emoties en opvattingen spelen daarin vaak een belangrijke rol.

Door een opstelling kunnen patronen in de organisatie zichtbaar worden. Herkenning en erkenning is vaak een eerste stap naar verandering. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe oplossingen. Oftewel, een opstelling is een mooie kans voor iedereen die een keer op een andere manier wil kijken naar een organisatievraagstuk. Lees hier de ervaring van een vraagsteller.

Samen met 6 andere vrouwen maak ik deel uit van InZicht & CO, Collectief van Organisatieopstellers. Wij organiseren workshops met organisatieopstellingen in Belgie en Nederland.

Copyright foto: Gaby Dorn