Privacy

Privacy en bescherming van privacy gevoelige informatie is essentieel voor alle betrokkenen. Ik werk volgens de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Concreet betekent dit onder andere:

  • Jouw gegevens of dossier worden zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in geen enkel geval gedeeld met derden.
  • Alle gegevens en informatie worden alleen digitaal opgeslagen, in een beveiligde omgeving
  • Als bewaartermijn voor een dossier houd ik een periode aan van maximaal 2 jaar na de laatste ontmoeting
  • Je hebt altijd recht op inzage, correctie en verwijdering van de gegevens en jouw dossier
  • Je hebt altijd recht om gegeven toestemming, bijvoorbeeld om het dossier te delen met derden, weer in te trekken