Wat is innerlijk werk?

Innerlijk werk volgens de “3Keys to self understanding” methode, ofwel affectief werk, innerchild therapy of deep emotional healing, is een methode die is ontwikkeld door Pat Wyman, psychotherapeute in de Verenigde Staten. Met deze methode worden ontwikkelingstrauma’s effectief verwerkt. Ontwikkelingstrauma’s ontstaan door -herhaaldelijke- ingrijpende ervaringen in met name de vroege jeugd. Meestal spelen ouders een grote rol in het ontstaan van deze trauma’s, maar ook andere personen en omstandigheden kunnen hieraan bijdragen. Ontwikkelingstrauma’s hebben een langjarige impact en worden meestal zichtbaar in hardnekkig onbewust gedrag en in buitenproportionele emotionele reacties op gebeurtenissen. Je kan hierbij denken aan woedeaanvallen, maar bijvoorbeeld ook aan dissociaties.

Met het innerlijk werk krijg je handvatten aangereikt om te kunnen leven zonder de ballast van dit gedrag.  En dat is fijn, want dit gedrag kost energie en is doorgaans weinig effectief en meestal ook vrij vervelend voor jezelf en de mensen om je heen. Door de ontwikkelingstrauma’s te identificeren én te verwerken, doorbreek je de oude patronen en wordt jouw ware, authentieke kern ten volle zichtbaar en voelbaar.

Hoe werkt het?

In het proces om je volledig in je kracht te laten komen, bied ik je een respectvolle begeleiding zonder advies of diagnoses. Ik laat je het pad zien dat je kan lopen, in samenwerking met jou en één op één. Ik borg daarbij dat je op een gegeven moment in staat bent zelf verder te gaan op jouw pad. Dit doe ik door zowel in de linker hersenhelft te werken, met een cognitieve benadering, als in de rechter hersenhelft met affectief ofwel emotioneel werk (zoals bijvoorbeeld hypnotherapie, gericht op emoties en het onderbewuste).  In elke sessie werk je aan het versterken van jouw evenwichtige kern, maak je contact met oude emoties, doe je afstand van ineffectieve overtuigingen, geef je ontlading aan de vaak jarenlang opgebouwde spanning in je lichaam en kom je tot rationeel en bewust gedrag dat emotioneel gestuurde reacties vervangt. Deze werkwijze is krachtig en zelfversterkend, door een uiterst effectieve en unieke combinatie van verschillende bestaande technieken met toevoeging van nieuwe elementen.

Iets voor jou? 

  • Er zijn gebeurtenissen in je leven gaande die je flink uit evenwicht brengen;
  • Je hebt gezondheidsklachten zoals migraineaanvallen, pijnlijke gewrichten, ontstekingsreacties, auto-immuunziektes, ernstige vermoeidheid, slapeloosheid, depressieve gedachten, burn-out of anderszins;
  • Je hebt genoeg van vervelende patronen, oude valkuilen, slechte gewoontes, verslavingen, destructief gedrag, (terugkerende) conflicten en/of uitputting;
  • Je hebt het gevoel vast te zitten in een toxische relatie en wilt daar afscheid van nemen;
  • Het lukt je niet om de ouder voor je kind(eren) te zijn die je graag zou willen zijn;
  • Je hebt verschillende therapiën en methodes geprobeerd om jezelf beter te voelen, maar blijft desondanks last houden van weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld en basisgevoel;

Herken je één of meer van de bovenstaande punten? Dan is innerlijk werk wellicht iets voor jou. Je wordt door het innerlijk werk van binnenuit sterker en kan daardoor leven en keuzes maken vanuit jouw kern en ware kracht. Het levert je rust, meer energie en een betere balans op. Innerlijk werk is geschikt voor je, als je jezelf beter wilt begrijpen.  En als je bereid bent om oude gewoonten en patronen te doorbreken en wellicht ook relaties los te laten. Want relaties met anderen veranderen door deze methode.  Kortom, als je klaar bent om ‘the Hero’s journey’ te maken en je:

  • toe bent aan duurzame persoonlijke ontwikkeling en verrijking van jouw leven, oftewel als je echt ‘verder’ wilt;
  • klaar bent voor diepgaande en blijvende veranderingen in jouw manier van leven en werken;
  • bereid bent te investeren in jezelf, want innerlijk werk gaat niet vanzelf en is hard werken;

Innerlijk werk heeft als resultaat dat je in staat bent authentiek te leven, ofwel “wholehearted” te zijn, zoals Brené Brown dit verwoordt in haar TedTalk:

Geschiedenis van 3Keys to self understanding
Het “3Keys to self understanding” model is ontwikkeld door Pat Wyman, U.S.-psychotherapeut. Het model is gebaseerd op het werk van onder andere C. G. Jung, C. Rogers, I. Myers, K. Horney, A. Adler, H. Palmer, J.Bradshaw, A. Miller, C. Whitfield, C. Pert, M. Bowen (Family systems), F. Perls, (gestalt), Bert Hellinger, R. Sperry (brain studies), E. Berne (transactional analysis), R. Bandler and J. Grinder (NLP).

Het model is beschreven in het boek “Three Keys to Self-Understanding”, te bestellen bij Amazon.com. Meer informatie op de pagina van 3Keys to self Understanding.